مبانی مسوولیت کیفری در حقوق اسلام فرانسه
40 بازدید
ناشر: بوستان كتاب
نقش: نویسنده
سال نشر: 1382
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی